Trage Wegen? | doelstellingen | dag van de trage weg | meldpunt | contact

Regionaal meldpunt trage wegen

Is er in je buurt een kerkwegel, voetwegel of andere buurtweg afgesloten, toegegroeid of onbruikbaar?
Meld het ons.
De werkgroep Trage Wegen gaat de situatie ter plaatse bekijken en zal je melding met discretie behandelen.

Persoonlijke gegevens
Naam   Voornaam
Straat   Huisnummer
Postcode   Gemeente
Emailadres   Telefoonnummer

Locatie van de trage weg waar het knelpunt zich voordoet
Beschrijf zo gedetailleerd mogelijk de locatie van de trage weg waar het probleem zich voordoet
(incl. gemeente/deelgemeente/wijk)
Tussen welke straten en ter hoogte van welk huisnummer is de trage weg te bereiken?
Ken je de naam van de trage weg? ja          
neen

Beschrijving van het knelpunt
Aard van het knelpunt
(meerdere keuzes mogelijk)
trage weg afgesloten, versperd,...
trage weg slecht onderhouden, overgroeid,...
trage weg verdwenen, onvindbaar,...
trage weg omgeploegd, ingezaaid,...
bord 'verboden toegang' of 'private weg'
Andere (specifieer hieronder)
Heb je nog meer informatie over dit knelpunt?
Hoe lang is dit al een probleem?

Wens je op de hoogte te blijven over dit knelpunt? ja
neen
Wens je op de hoogte te blijven over activiteiten van de werkgroep? ja
neen