Trage Wegen? | doelstellingen | dag van de trage weg | meldpunt | contact

Trage Wegen?

Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.

Onze regio ligt bezaaid met trage wegen. Samen vormen al die veldwegen, kerkwegels, jaagpaden, vroegere treinbeddingen, holle wegen, bospaden en doorsteekjes een dicht netwerk waar zachte weggebruikers graag fietsen en wandelen. Verhard of onverhard, breed of smal: een trage weg kan alle vormen aannemen. Je vindt ze op het platteland, in een dorpskern of verkaveling, en zelfs in de stad.

Trage wegen bieden heel wat mogelijkheden en voordelen. Ze zijn een verkeersveilig alternatief voor schoolgaande kinderen en voor woonwerkverkeer aangezien ze dikwijls de kortste verbinding zijn tussen woonkernen, in eigen of aanpalende gemeente. Ze zijn ook belangrijk voor stille recreatie en landschapsbeleving in eigen streek. Op die manier brengen ze gebruikers langs bezienswaardigheden, locaties voor hoevetoerisme en lokale horeca.

Trage wegen zijn ook migratiepaden voor planten en dieren, en ze vormen zo een ecologische verbinding tussen de zeldzame en versnipperde natuurgebieden in Zuid-West-Vlaanderen. Bovendien hebben bijna alle trage wegen, als levend erfgoed, een grote cultuurhistorische waarde en dragen ze zo bij tot de opwaardering van de streekidentiteit.

Door omvorming tot autowegen, de aanleg van nieuwe verkavelingen of industrieterreinen, het onrechtmatig afsluiten van paden en spoorwegovergangen en inname door eigenaars of landbouwers, zijn de afgelopen jaren heel wat trage wegen verdwenen. Ook gebrekkig onderhoud zorgt ervoor dat veel wegen in onbruik geraken en daarna verdwijnen.

Om de trage wegen in de regio beter te beschermen en te beheren heeft Natuur.koepel vzw eind 2012 een werkgroep van ge├źngageerde vrijwilligers opgericht. De werkgroep Trage Wegen wil samen met de steden, gemeenten en provincie werk wil maken van een opbouwend tragewegenbeleid.